Nákupní košík Nákupní košík ->
Košík je prázdný
Úvod → Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi Jiřím Maňasem (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení

Prodávající

Alexandr Zlesák DiS. - AZ Computers, Tovární 1112, 537 01 Chrudim, IČ: 70163278 DIČ: 8102243138

Zprostředkovatel

Radek Kilevník, Litíč - Nouzov 10, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 86888871, DIČ: CZ8212273245

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Systém objednávání

Kupující učiní objednávku zboží a služeb telefonicky na tel. čísle 607 907 607 nebo prostředky elektronické komunikace v tomto internetovém obchodě (dále jen „e-shop“). Takto učiněná objednávka je závazná a ze strany Prodávajícího bude přijata zejména tím, že odešle potvrzující email na adresu, kterou uvede Kupující ve své objednávce. Objednávat je možné 24 h denně, 7 dní v týdnu. Pokud je objednávka zboží přijímána na telefonním čísle 607 907 607, je hovorné účtováno dle ceníku Vodafone Czech Republic a. s., nebo dle ceníku Vašeho operátora. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí nebo se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 24 hodin po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby předem převodem, je prodávající povinen vystavit fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu. Platba je splatná do 14 dnů od vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originálním dokladem po přijetí této platby na účet prodávajícího(je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky). V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

  • osobní odběr
  • doručení českou poštou na dobírku

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Osobní odběr:

Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky), v místě sídla prodávajícího obvykle každý den mezi 10:00 a 20:00.

Telefonické spojení: +420 607 907 607

Adresa (výdejní místo): FIRMIN s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle

Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

Doručení prostřednictvím České pošty (dále „přepravce“):

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje poštovné ve stejné výši, snížené pouze o poštovní poukázku typu A u dobírky (22,-Kč). Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá standardně 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Platební podmínky:

  • platba v hotovosti při osobním odběru
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a konečné, uvedeny jsou vždy aktuální a platné ceny. Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.V případě nepřevzetí dodané objednávky je účtována jednotná náhrada škody za vynaložené náklady na doručení (vč. balného) ve výši 100,- Kč.

Pokud si objednáte zboží v hodnotě 1 000,- Kč a více (2 000,- Kč a více v případě doručení na Slovenskou republiku), doručení neúčtujeme. Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

Riziko poškození nebo ztráty Vaší zásilky během přepravy nese v plném rozsahu doručovatel. Na zboží samotné poskytujeme záruku 24 měsíců.

IV. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. .
  • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu (netýká se částky zaplacené za náklady doručování) nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit.

V. Reklamační řád

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na http://www.nejkravaty.cz. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (info@nejkravaty.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Místem pro uplatnění reklamace je výdejní místo prodávajícího: FIRMIN s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží vzniklé v důsledku jeho používání.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Provedením objednávky vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů, resp. údajů uvedených ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, tj. Jiřího Maňase, IČ: 76153819, Fráni Šrámka 1978/19, 150 00 Praha 5, a na dobu neurčitou. Zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Prodávajícím. Prodávající je oprávněn k uvedeným osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Kupujícího. Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.

© 2024 - Kravaty, motýlky

admin | Tvorba webových stránek